Ferry Emanuel (Ferry) Meijnderts (engelandvaarder)

Geboren op 28 mei 1918 te
Overleden op 23 november 1988 te

Ferry Meijnderts - Met de KW2 naar Engeland

De militaire carrière van Ferry Emanuel Meijndert begint in 1937 als dienstplichtige, als hij besluit de opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie te volgen. Op 7 april 1942 slaagt hij erin met beroepsmilitair Bob van Arem, Felix Nauta, diens echtgenote Elly Nauta-Moret, Jacob Bakker, Lou de la Bretonière, Jan Pieter Servaas en Joseph Zwalf vanuit de haven van IJmuiden naar Engeland te vertrekken.

Op de avond van 7 april loopt Elly een paar keer van de vismarkt naar het schip KW2, steeds met een andere man. Elly fungeert elke keer zogenaamd als liefje, zodat ze bij eventuele aanhouding door een Duitse patrouille een goed excuus hebben voor hun aanwezigheid op de kade. De mannen sluipen aan boord van de KW2 en verstoppen zich onder de vloerplanken van de koelruimte.

De bemanning bestaat uit schipper Dirk van Duyn, stuurman Cornelis Guyt en negen anderen. De eigenaars van de boot, de gebroeders Taat uit Katwijk, hebben toestemming om tussen vijf uur 's middags en negen uur 's avonds de visnetten uit te zetten tot 60km buiten de kust. Zodra dit gebeurd is, komen de verstekelingen uit hun schuilplaats, en als Elly de bemanning verzekert dat de achterblijvende gezinnen door het verzet goed zullen worden verzorgd, wordt er geen weerstand geboden.

In Katwijk wordt het nieuws verspreid dat de KW2 op een mijn gelopen is. Er wordt zelfs een rouwdienst gehouden, maar via het Rode Kruis en Radio Oranje komt bericht dat ze goed zijn aangekomen.

Na aankomst in Engeland wordt Ferry Meijnderts ingedeeld bij de Prinses Irene Brigade en later gedetacheerd bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger. Als eerste luitenant en tijdelijk kapitein vervult hij van '42 tot '46 diverse functies in Australi en Nederlands-Indi. Als kapitein maakt hij er de 'politionele acties' mee.

In 1947 keert hij terug in Nederland en wordt hij geplaatst bij het hoofdkwartier van de generale staf; hij volgt de hogere krijgsschool en wordt in 1953 majoor en in 1956 hoofd van de sectie inlichtingen van de staf van de vierde divisie. In 1958 promoveert hij tot overste en twee jaar later belast met het commando van het 44e infanteriebataljon.

Meijnderts wordt regelmatig bevorderd en behoort al gauw tot de Nederlandse legertop. Op 1 mei 1971 wordt hij commandant van het Eerste Legerkorps te Apeldoorn. De jaren erna speelt hij een hoofdrol tijdens een hoog oplopend conflict tussen de top van de krijgsmacht en het toenmalige kabinet-Biesheuvel. Hij is onderscheiden met het Bronzen Kruis, het Oorlogsherinneringskruis en het Ereteken voor Orde en Vrede.